Aktualności

Śląskie organy 2019-03-04

03 IV 2019 r., Uniwersytet Opolski
 VI Konferencja naukowa Śląskie organy

9.00 – Sesja I – prowadzi prof. dr hab. Julian Gembalski (AM Katowice)
Otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Teologicznego UO – ks. prof. dr hab. Radosław
Chałupniak

9.10 – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO (Opole) – Johann Matthias Vinzenz Haas (1812–1899)
– najnowsze dane biograficzne oraz o działalności organmistrzowskiej

9.30 – dr Michał Duźniak (AM Katowice) – Rudolf Kuźnik – aktywność organmistrzowska na terenie
diecezji opolskiej

9.50 – Kazimierz Cieplik (Lubin) – Organy Józefa Bacha w Nowej Wsi Książęcej

10.10 – dr Andrzej Gładysz (Instytut Muzykologii KUL) – Krótki pobyt organów Franza Luxa na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (1961–1964)

10.30 – mgr Wolfgang Brylla (Zielona Góra) – Rudolph Iske – przyczynek do dziejów lubuskiego
organmistrzostwa

Przerwa na kawę

11.15 – Sesja II – prowadzi dr Mariusz Pucia (UO Opole)

11.20 – ks. dr Piotr Dębski (AM Wrocław – DIMK Legnica) – XVII-wieczne organy Georga
Ambrosio Tauchmana w kościele filialnym pw. Trójcy św. w Proboszczowie (Parafia
Rzymskokatolicka pw. Piotra i Pawła w Twardocicach. Diecezja Legnicka)

11.40 – ks. dr Franciszek Koenig (UO Opole) – Organy w kościele Świętego Krzyża w Bytomiu-
Miechowicach. Historia i koncepcja rekonstrukcji

12.00 – dr Andrzej Prasał (UO Opole) – Przemiany konstrukcyjno-brzmieniowe w organach kościoła
parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku w XIX i XX wieku

12.20 – prof. dr hab. Julian Gembalski (AM Katowice) – Nieznane fakty z dziejów organów Bazyliki
Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Ślaskich, w świetle źródeł archiwalnych

12.40 – Badania organoznawcze na Śląsku – Magna Res

Przerwa obiadowa

14.30 – Sesja III – prowadzi ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

14.35 – dr hab. Maciej Babnis (AP Słupsk) – Organy firmy Rieger w Galicji i Wielkim Księstwie
Krakowskim

14.55 – dr Petr Koukal (Telč) – K historii varhan proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě 

15.15 – Piotr Matoga (Ars Organi Kraków) – Historia organów firmy Rieger w kościołach jezuickich
na terenie Krakowa

15.35 – Paweł Pasternak (Tarnów) – Translokacje śląskich organów na teren diecezji tarnowskiej

15.55 – Przemysław Kadłubek (AM Katowice) – Organy w kościele pw. św. Pawła Apostoła w
Zabrzu-Pawłowie. Historia i problematyka konstrukcyjna

16.15 – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO (Opole) – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie
konferencji
© Michał Duźniak - organista koncertujący
wykonanie: kotonski.pl