Aktualności

Konferencja naukowa! 2019-02-18

Zapraszam na cykl prelekcji, poświęconych tematowi 

KONFERENCJA NAUKOWA 

Szkoły gry na organy w XIX wieku
i ich rola w procesie kształcenia organistów

 

20.02.2019 r. (środa)

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

w auli im. Bolesława Szabelskiego

 

 

10:00-10:25 - OTWARCIE KONFERENCJI

 

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. dr. hab. Władysława Szymańskiego
oraz Kierownika Katedry Organów i Muzyki Kościelnej prof. zw. dr. hab. Juliana Gembalskiego

 

SESJA I

 

Prowadzi prof. dr hab. Julian Gembalski

 

10:25-11:00 – dr Tomasz Głuchowski (AM Wrocław) – Christian Heinrich Rinck – tradycja klasyczna u progu romantyzmu. Analiza szkół organowych op. 55 i op. 124

 

11:00-11:35 – dr Krzysztof Lukas (AM Katowice) – Szkoła na organy Wilhelma Volckmara. Wybrane zagadnienia wykonawcze

 

11:35-12:20 – dr Michał Kocot (UZ Zielona Góra) – Organiści wrocławscy I poł. XIX wieku – wybitni twórcy czy przeciętni muzycy?

 

12:20-12:55 – dr Michał Duźniak (AM Katowice) – Orgelschule op. 177 Gustava Adolfa Merkla i jej rola w metodyce nauczania gry na organach

 

12:55-14:30 – PRZERWA OBIADOWA

SESJA II

 

Prowadzi dr Michał Duźniak

 

14:30-15:05 – dr hab. Witold Zaborny (AM Katowice) – École d`orgue Jacques`a Lemmensa i jej znaczenie w XIX-wiecznej francuskiej tradycji organowej

 

15:05-15:40 – dr Arkadiusz Bialic (AM Kraków) – Tradycja romantyczna polskiej szkoły organowej

 

15:40-16:15 – dr Michał Markuszewski (UMFC Warszawa) – Hermann Keller (1885-1967) i jego Szkoła improwizacji chorałowej. Kilka uwag o metodyce nauczania improwizacji

 

16:15 – Dyskusja i zamknięcie Konferencji


17:00 – KONCERT MUZYKI ROMANTYCZNEJ 
w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 

 

Organizatorzy:

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Katedra Organów i Muzyki Kościelnej

Kierownik naukowy konferencji – dr Michał Duźniak

 

© Michał Duźniak - organista koncertujący
wykonanie: kotonski.pl